Rahvusvaheline füüsikaolümpiaad IPhO2012 Eestis

Eestil  on käesoleval suvel au korraldada 43. rahvusvahelise füüsikaolümpiaad International Physics Olympiad (IPhO). 15.-24.juulil toimuvale olümpiaadile IPhO2012 on oodata  ca 90 riigi parimaid noori füüsikuid koos juhendajatega. 1.märtsiks oli registreerunud riike juba 88. Koos külaliste  ja korraldajatega  on osalejaid ligi 1000.

IPhO korraldamine toimub organisatsiooniga ühinenud riikide rotatsiooni alusel.  Eesti ühines rahvusvaheliste koolinoorte teadusolümpiaadide liikumisega iseseisva riigina 1992.aastal. 1996.aastal andis toonane haridusminister Jaak Aaviksoo välja lubaduse IPhO korraldamiseks Eestis 2012.aastal.

Eesti noored füüsikud  olnud väga edukad – senistelt olümpiaadidelt on meie õpilased toonud 2 kuldmedalit (Ants Remm 2011.a. ja Jegor Gužvin 1999.a.), 6 hõbe- ja 12 pronksmedalit (vt täpsemalt www.teaduskool.ut.ee/medalistid). Eesti võistkonnad on valitud üleriigilise füüsikaolümpiaadi lõppvooru paremikule korraldatud valikvõistluse ja õppesessioonide tulemuste alusel, Eesti füüsikaolümpiaadi gümnaasiumiastme võitjale on koht võistkonnas kindlustatud  a priori. Viimastel aastatel on võistkonna lõplik koosseis selgunud Eesti-Soome füüsika maavõistluse tulemuste alusel. Eesti võistkondade ettevalmistus rahvusvahelisteks olümpiaadideks toimub TÜ Teaduskoolis, nii ettevalmistust kui osalemist olümpiaadidel finantseerib haridus-ja teadusministeerium.

IPhO korraldamise eesmärgiks on populariseerida füüsikat   ning stimuleerida andekate noorte arengut, samas ka edendada maailmas loodus-ja  täppis-teaduslikku ning tehnikaharidust rahvusvaheliste kontaktide kaudu.

Vastavalt IPhO statuudile võib iga osalev riik välja panna kuni 5-liikmelise võistkonna, võistlejad ei tohi olla alustanud õpinguid ülikoolis ja  nad ei tohi olla  olümpiaadi toimumise ajal vanemad kui 20aastased. Iga riigi võistkonnaga peab olema kaasas ka  2 füüsikust juhendajat, riikide juhendajad  moodustavad olümpiaadi rahvusvahelise žürii.  Olümpiaadil toimub nii teoreetiline kui ka eksperimentaalne voor, kumbki kestvusega 5 tundi. Ülesanded valmistab ette olümpiaadi korraldav riik. Ülesanded tõlgitakse  võistkondade juhendajate poolt iga vastava maa keelde ning ka lahendused saavad võistlejad vormistada oma emakeeles. Võistlusvoorude eel ja ajal on õpilaste ja juhendajate omavaheline kontakt välistatud.

Võistlustööde hindamine toimub kahes etapis. Esmalt panevad oma õpilaste töödele punktid juhendajad ning seejärel kaitstakse neid erapooletu komisjoni ees. Juhendajatest koosnev rahvusvaheline žürii otsustab ka medalite punkti piirid ning diplomite omistamise. Medalite ja diplomitega tunnustatud võistlejate  arv võib IPhO statuudi kohaselt olla  kuni 67% osalejate üldarvust. Arvestades, et võistlejate näol on tegemist osalevate riikide rahvusolümpiaadide paremikuga, siis on IPhO konkurents väga pingeline ning iga medalikoht suurt tunnustust väärt.

IPhO2012 korraldajana pakub Eesti esmakordselt olümpiaadide ajaloos võimaluse ettevalmistumiseks kõikidele soovijatele –  IPhO2012 kodulehel on avatud internetipõhine ülesannete lahendamise võistlus Physics Cup-IPhO2012, millest võtab osa üle 200 õpilase ligi 50 riigist.

IPhO2012 võistlejate programm toimub Tartus, rahvusvaheline žürii töötab Tallinnas,  ka ava-ja lõputseremooniad toimuvad Tallinnas  Nokia kontserdisaalis.  

Võistlusvoorud peetakse Eesti Maaülikooli spordihoones, – 17.juulil toimub teoreetiline voor, 19.juulil lahendatakse eksperimentaalseid ülesandeid. Eestis toimuva olümpiaadi üks  eesmärke on tutvustada maailmale Eestit ka kui innovatiivset väikeriiki, mida märgistab ka  rõhk uudsetele IT-lahendustele – nii näiteks toimub  ülesannete ja lahenduste  vahendamine  elektrooniliste kanalite kaudu, samuti on programmeeritud automatiseeritud protokollimine ning žürii hääletussüsteem.

IPhO2012  üheks kulminatsiooniks kujuneb kindlasti 20.juuli, kui Tartu kuulutatakse maailma füüsikapealinnaks ning linnas võib kohata praegusi tulevasi Nobeli preemia laureaate.   Sel päeval  on kõik IPhO2012 osalejad Tartus.  Samal päeval algavad  Tartus Hansapäevad, mille avamisega üheaegselt toimub ka Tartu füüsikapealinnaks kuulutamise tseremoonia.  Linnapeale annavad füüsikapealinna sümboolsed  regaalid üle IPhO president  ja IPhO2012 peakülaline, Nobeli preemia laureaat Sir Harold Kroto. Päeva programmis on avalikud teaduse populariseerimise üritused, Toomemäel avatakse hansapäevade Teaduslinn, toimub maailma tippülikoolide karjäärimess,  teaduslinnas on eksponeeritud  IPhO2012 osalevate õpilaste posterettekanded või leiutised jms. Õhtul peab Sir Kroto olümpiaadil osalejatele akadeemilise loengu,  sellele järgneb Tartu linnapea vastuvõtt.

IPhO2012 programmis on lisaks võistlusele  ka rohkesti  vabaajaüritusi, mis annavad osalejatele võimalusi nii omavaheliseks suhtlemiseks kui ka tutvumiseks Eesti maa ja kultuuriga. Mitteformaalne avamisüritus toimub Rocca al Mare Vabaõhumuuseumis.  Ekskursioonid on  nii Tartus kui Tallinnas,  lisaks toimuvad mitmed väljasõidud: võistlejad saavad veeta päeva  Rakvere linnuses,  juhendajad ja külalised Saaremaal. Peetakse ka IPhOdel juba traditsiooniliseks saanud  jalgpalliturniir ning suur ekstreemspordipäev Tartu lauluväljakul.

Olümpiaadi lõpetamine ja parimate autasustamine toimub esmaspäeval, 23.juulil Tallinnas Nokia kontserdimajas. Sellele järgneb lõpupidu Tallinna Lauluväljakul.

Vt ka videokutset maailma noortele füüsikutele http://www.ipho2012.ee/movie_short/  

 

Pressikontakt: Viire Sepp +372 5189951, viire.sepp@ut.ee

Orgkomitee kontakt: ipho2012@eitsa.ee